โรงเรียนบ้านเหล่า
139 หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า  ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054886322
ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม การนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นของ สพฐ.
        วันที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเหล่า ได้ต้อนรับคณะนิเทศฯ นำโดย นายณรงค์ชัย ศรีเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องห้า ประธานคณะกรรมการนิเทศ ติดตามกลุ่มโรงเรียนแม่ใจ ชุดที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม การนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นของ สพฐ.และแนวทางการยกระดับคุณภาพสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทางโรงเรียนบ้านเหล่าขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศ ติมตามฯ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้คำแนะนำและสร้างกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านเหล่า...

โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,15:04   อ่าน 10 ครั้ง