โรงเรียนบ้านเหล่า
139 หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า  ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054886322
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเหล่า นำโดย นายนรา สุยะเพี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า นำคุณครูสุดาวดี นามวงศ์ และเด็กหญิงกชพร ใจลังก๋า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย การโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยโรงเรียนบ้านเหล่าได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,14:36   อ่าน 30 ครั้ง