โรงเรียนบ้านเหล่า
139 หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า  ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054886322
ภาพกิจกรรม
การประชุมศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มโรงเรียนแม่ใจ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านเหล่า นำโดย นายเสกสรร อ้ายสุรินทร์ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มโรงเรียนแม่ใจ ได้จัดการประชุมศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มโรงเรียนแม่ใจ เพื่อปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการจัดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ระดับกลุ่มโรงเรียน โดยมีคณะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนแม่ใจเข้าร่วมการประชุม...
 

โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2565,15:10   อ่าน 17 ครั้ง