โรงเรียนบ้านเหล่า
139 หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า  ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054886322
ภาพกิจกรรม
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
        วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านเหล่า นำโดย นายเสกสรร อ้ายสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า ต้อนรับการนิเทศ กำกับ ติมตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จาก นางสาวธารารัตน์ อิ่นคำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และเยี่ยมชมการเรียนการสอนในสถานศึกษา ตลอดจนให้ขวัญและกำลังใจต่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่า ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้...
 

โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2565,15:16   อ่าน 21 ครั้ง