โรงเรียนบ้านเหล่า
139 หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า  ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054886322
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)เข้าศึกษาดูงาน หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ
        วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านเหล่า ต้อนรับผู้นำยุวกาชาดจากโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) นำโดย นายนรา สุยะเพี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) ที่ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมยุวกาชาดของโรงเรียนบ้านเหล่า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเข้ารับการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2566 ต่อไป...
 

โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2566,15:39   อ่าน 24 ครั้ง