โรงเรียนบ้านเหล่า
139 หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า  ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054886322
ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
                วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านเหล่า ต้อนรับการนิเทศ ติดตาม
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (
RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นำโดย นางภัทรภร รัตนชมภู และ นางวันวิสาข์ วังชุมทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เพื่อให้แนวทางปฏิบัติและแนะนำรายละเอียดการการประเมินความสามารถฯ ตลอดเยี่ยมชมให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้กำลังใจนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ทางโรงเรียนบ้านเหล่า ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้... 
 
 

โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566,11:36   อ่าน 25 ครั้ง