โรงเรียนบ้านเหล่า
139 หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า  ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054886322
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่า (อ่าน 233) 21 ก.ค. 65
ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 624) 16 มิ.ย. 65
ทำบุญตักบาตรประจำเดือนและทำบุญในวาระครบรอบ 84 ปี ของโรงเรียน (อ่าน 628) 16 มิ.ย. 65
ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนการดำเนินงานด้านกีฬา (อ่าน 4901) 12 พ.ย. 64
เชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3616) 12 พ.ย. 64
เชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3636) 23 ก.ค. 64
ประกาศชดเชยการเรียนการสอน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (อ่าน 3629) 23 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเหล่า เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 3641) 24 มิ.ย. 64
ประกาศแจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3686) 01 มิ.ย. 64