โรงเรียนบ้านเหล่า
139 หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า  ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054886322
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ยุงลายสิ้นฤทธิ์ ชีวิตปลอดภัย
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,12:54   อ่าน 159 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ยาเสพติดไม่คิดยุ่งเกี่ยว
ชื่อนักเรียน : สมาชิกยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2564,11:39   อ่าน 464 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ชื่อนักเรียน : สมาชิกยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2564,11:39   อ่าน 209 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
ชื่อนักเรียน : สมาชิกยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2564,11:38   อ่าน 209 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง สุนทรีกาพย์นานี ๑๑
ชื่อนักเรียน : สมาชิกยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2564,11:36   อ่าน 248 ครั้ง